14 juni 2017

Gastles vluchtelingenwerk

Op maandag 12 juni jl. verzorgde Vluchtelingenwerk Zuid Nederland een gastles voor de leerlingen van klas 1. Namens Vluchtelingenwerk Altena kwamen Marjolein (vrijwilliger), Marjola (teamleider van de stichting) en Ahmed op bezoek. Ahmed is 8 jaar geleden gevlucht vanuit Irak naar Nederland. Hij vertelde over zijn vlucht en zijn ervaringen in Nederland. De leerlingen waren erg geïnteresseerd en stelden leuke vragen.
Wij kijken terug op een leuk en leerzaam bezoek!