16 maart 2016

Woensdag 30 maart a.s. spreekavond leerjaar 1 t/m 3

Geachte ouders/verzorgers,

Op woensdag 30 maart a.s. houden wij de ‘tien minuten gesprekken’.
Dit naar aanleiding van het rapport dat de leerlingen op donderdag 24 maart a.s. krijgen uitgereikt.
U kunt maximaal drie gesprekken aanvragen.

Via het onderstaande formulier kunt u aangeven met welke mentor/docent(en) u graag wilt spreken.

Uw zoon/dochter ontvangt op dinsdag 29 maart een overzicht van de ingeplande gesprekken

Wij verzoeken u vriendelijk om voor zondag 27 maart 24.00 uur in te schrijven voor het docentenspreekuur.
Na dit tijdstip is inschrijven niet meer mogelijk.

Met vriendelijke groet,

A. Hoekstra
directeur